Зянон Пазняк и извращенцы

В 2010 году я работал в качестве штатного сотрудника “Радио Свобода” в Праге, где исполнял главным образом обязанности веб-редактора, выставляя на сайт различные тексты и при этом их редактируя. Тогда на сайте РС регулярно публиковалась книга Зянона Пазняка “Хорошая фотография”. Редактировать мне его (Пазняка) было запрещено, поскольку этим мог заниматься только его соратник и мой коллега по радио Сергей Наумчик. Я только выставлял то, что мне сбрасывал Наумчик. Выставил я и “Последний год Кебича”. Выставлял этот текст я вечером, в конце второй смены, когда в пражской редакции кроме меня никого уже не было. (Беларуская вэрсыя тут.)

Читать далее «Зянон Пазняк и извращенцы»

Зянон Пазьняк і збачэнцы

У 2010 годзе я працаваў як штатны супрацоўнік Радыё Свабода ў Празе, дзе выконваў галоўным чынам абавязкі вэб-рэдактара, выстаўляючы на сайт розныя тэксты і пры гэтым іх рэдагуючы. Тады на сайце РС рэгулярна публікавалася кніга Зянона Пазьняка “Добрая фатаграфія”. Рэдагаваць мне яго было забаронена, паколькі гэтым мог займацца толькі яго паплечнік і мой калега па радзіве Сяргей Навумчык. Я толькі выстаўляў тое, што мне скідаў Навумчык. Выставіў я і “Апошні год Кебіча”. Выстаўляў гэты тэкст я ўвечары, пад канец другое зьмены, калі ў праскай рэдакцыі апроч мяне нікога ўжо не было. (Русская версия здесь.)

Читать далее «Зянон Пазьняк і збачэнцы»

Кто я такой, как я попал на РС, и сколько мне платят

Краткие ответы (FAQs, tips & patches v 1.0) на заданные и потенциальные вопросы, связанные с моими опусами о моей же работе в белорусской языковой службе (официальное название) пропагандистского подразделения ЦРУ «Радио Свобода». Возможно, по мере дополнения буду пополнять этот опус или же тачать новые. Поэтому назову этот «номер первый».

По городскому телефону там сейчас Сергей Дубовец. В списке сотрудников его нет, но он есть — на моем прежнем рабочем месте.

Читать далее «Кто я такой, как я попал на РС, и сколько мне платят»

Лукашызм — Бутлегі нарадаў на Радыё Свабода

Два аўдыёзапісы нарадаў на Радыё Свабода, якія рэгулярна ладзіць тамтэйшы начальнік Аляксандар Лукашук. У адным з запісаў ён хваліцца тым, як добра выканаў сваю ролю папа Гапона на Выбарах-2010 і як удала выслужыўся перад гаспадарамі з ЦРУ, якія вялі там сваю гульню, выконваючы дамоўленасьці з лубянскімі калегамі па «недапушчэньні дэстабілізацыі абстаноўкі ў РБ»*. Читать далее «Лукашызм — Бутлегі нарадаў на Радыё Свабода»

Звычайны Лукашызм (уводная частка)

Спроба (квазі)навуковага асэнсаваньня асобы аднаго дробнага дыктатара ды створанай ім сыстэмы. Робіцца на падставе асабістага знаёмства, сумеснае працы ды ўважлівага дыстанцыйнага назіраньня з канца 1980-х гадоў.

 

Любыя гістарычныя паралелі альбо зьяўляюцца выпадковымі, альбо вынікаюць з іманэнтнай сутнасьці разгляданай зьявы.

Читать далее «Звычайны Лукашызм (уводная частка)»

Лукашисты наносят ответный удар

Услышал сегодня от бывшего коллеги по газете, как лукашисты (подчиненные А.Лукашука — директора бел.службы «Радио Свобода») в ответ на мои воспоминания о Свабодке приводят единственный доступный им аргумент. Мол, меня выгнали за бездарность. Читать далее «Лукашисты наносят ответный удар»

Страница 1 из 2
1 2